Pensionärsplaneten i Nordic Journal of Migration Research

Swedish Retirement Migrant Communities in Spain: Privatization, informalization and moral economy filling transnational care gaps

Anna Gavanas, Linköping University, Linköping, Sweden
Published Online: 2017-09-19 | DOI: https://doi.org/10.1515/njmr-2017-0026

Abstract

This article analyses the Swedish international retirement migrants (IRMs) in Spain and their consumption of domestic and eldercare services. In a transnational position and in the absence of stable structures and institutions (i.e., family, state and market provision), the IRMs are a part of liquid communities of care. It is argued that between themselves, and in relation to entrepreneurs and workers, the Swedish retirement migrants are part of a moral economy of care, reflecting the collective and individual consequences of the migration – as well as the labour market and welfare context in Spain. To IRMs, the moral economies mitigate the changing conditions of family and welfare in a transnational context. Solidarity and care among IRMs, as well as personalized relations with workers and intermediaries become even more important when relatives are physically absent and the Swedish welfare services (which are traditionally more extensive than the Spanish equivalent) are inaccessible. Therefore, the IRMs partake in a moral economy making gaps and inequalities more manageable, while creating coping strategies in the face of unaffordable market solutions.

Keywords: retirement migration; international eldercare; domestic services; moral economy; informalization

 

Pensionärsplaneten får jättefin recension av Docent Clary Krekula i Tidskriften Respons nr 3, 2017:

”Då och då uppmärksammas i medier de pensionärsgrupper som söker sig till andra länder. När denna recension skrivs har debatten nyligen fokuserat på Portugal och avtal som möjliggör gynnsam skatteplanering. Gavanas bok illustrerar att detta är en otillräcklig bild av pensionärstillvaron utanför Sverige. Vi lever allt längre och detta sker i ett globalt samhälle. Detta öppnar för nya sätt att utforma livets senare delar, en möjlighet som anammas bland varierande grupper av äldre. Denna mångfald behöver vi ha med oss också i debatten om pensionsmigranter. Gavanas skildring är ett steg i den riktningen.”

p_planetenIrespons1.jpgP-PlanetenIrespons2.jpg

”Anna Gavanas har med Pensionärsplaneten gett oss något som presumtiva snöfåglar, både yngre och äldre, borde läsa innan de fattar sitt beslut.”

Professor em Gerdt Sundström recenserar Pensionärsplaneten för äldreforskningstidningen Äldre I Centrum #1/2017:

Snöfåglar kallas de pensionärer som för en längre tid flyr mörker och kyla för soligare breddgrader. Forskaren Anna Gavanas besöker i sin nya bok deras vintervisten – och finner sig hamna på en annan planet.

läs hela recensionen här på s 78-80

“En bladvändare präglad av silverhår”: Lena Ulrika Rudeke om Pensionärsplaneten för Feministiskt Perspektiv 2017-03-04

”Det är som om tiden stått stilla bland dessa Spaniensvenskar sedan första vågens resenärer, till vilka mina barns farföräldrar hörde redan på femtiotalet. Det är ett Sverige i Spanien, där den europeiska krisen åtminstone inte i Gavanas reportage märks mycket annat än i deras möten med utomeuropeiska migrantarbetare.” Lena Ulrika Rudeke har läst Pensionärsplaneten:

läs hela artikeln här

“En bok som väcker eftertanke”: Mats Björkman på Spaniensvenska Sydkusten om Pensionärsplaneten 2017-03-03

En nyutkommen bok om Spaniensvenskarna har varit föremål för debatt, efter att flera svenska medier uppmärksammat den, inte minst mindre positiva aspekter av livet i solen. Boken heter Pensionärsplaneten och har skrivits av socialantropologen Anna Gavanas, som intervjuat drygt 200 Spaniensvenskar, inkluderat undertecknad.

 Anna Gavanas har i nästan 20 års tid skrivit vetenskapliga och akademiska texter och konstaterat att de inte blir lästa av så många som hon skulle önska.

– Inför denna bok har jag skolat om mig till att skriva i en reportage-genre, som riktar sig till en intresserad allmänhet. Det tillhör den så kallade tredje uppgiften som forskare att allmänheten skall kunna ta del av forskningen, det vill säga de människor vars liv berörs av bokens teman, berättar Anna Gavanas för Sydkusten.

läs hela artikeln här